HAMLETS

Immigració i desenvolupament sostenible a micropobles
PRESENTACIÓ DEL
PROJECTE
DESENVOLUPAMENT CONTACTE ENLLAÇOS

Granera (Moianès)


Juny 2017. Autor:Ricard Morén.

Presentació del projecte HAMLETS

El projecte de recerca aplicada “HAMLETS. Immigració i desenvolupament sostenible als micropobles”, ha rebut el suport de RecerCaixa2016, un Programa impulsat per l’Obra Social de “la Caixa” amb la col·laboració de l’Associació d’Universitats Públiques de Catalunya (ACUP). Es tracta d’un projecte desenvolupat des de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per un equip inter-disciplinar (DdG, LIGIT i ICTA) dirigit per Ricard Morén-Alegret, amb la col·laboració activa de l’Associació de Micropobles de Catalunya (AMC). La durada mínima del projecte de recerca és de 3 anys a partir del seu inici durant la primavera de 2017.

La sostenibilitat dels micropobles (entesos com municipis amb menys de 500 habitants) està amenaçada degut - entre altres factors - a la despoblació, mentre persones en migració o amb projectes cerquen on viure. Envelliment i despoblament fan aquests territoris, sovint rurals, més vulnerables a perills com incendis forestals o especulació descontrolada, amenaçant la seva existència.

En anglès, ‘hamlet’ significa petit poble i, alhora, Hamlet protagonitza una tragèdia existencial de William Shakespeare. Aquest projecte investigarà la geografia humana, la sostenibilitat i el debat sobre el ‘ser o no ser’ dels micropobles, que signifiquen més d’un terç de la superfície territorial de Catalunya però on menys d’un 2% de la població d’aquest país resideix. Aquesta molt baixa densitat poblacional és un repte de grans dimensions pel present i el futur del país

Així doncs, el projecte HAMLETS vol informar científicament als actors polítics i debatre amb ells. En aquest sentit, l’Associació de Micropobles de Catalunya, entitat de governs locals que agrupa centenars d’ajuntaments de municipis amb menys de 500 habitants, participa activament en el projecte.

La hipòtesi principal és que la immigració (internacional i interna) té potencial per contribuir social, econòmica, mediambiental i culturalment al desenvolupament sostenible de molts micropobles.

Durant el període 2017-2020, el principal àmbit territorial d’estudi i el gruix de treball estadístic, documental i de camp es realitzarà a la comunitat autònoma de Catalunya, però també es desenvoluparan petits treballs de camp comparatius al Departament dels Pirineus Orientals (França), així com a la República d’Irlanda (Eire) i a Irlanda del Nord (Regne Unit).

Resumidament, els principals objectius del projecte HAMLETS són:

  1. Conèixer millor l’arribada i assentament d’immigrants a micropobles a través de treball estadístic, treball documental i treball de camp en alguns municipis amb poca població que ja fa anys que acullen immigració
  2. Realitzar recerca-acció participativa amb immigrants que ja implementen iniciatives de desenvolupament sostenible a micropobles.
  3. Recollir dades i dissenyar, amb l’Associació de Micropobles de Catalunya, una pàgina web amb un innovador Sistema d’Informació Geogràfica d’accés obert (GISASH) que ajudi aquests municipis en l’arribada i acollida de nouvinguts, així com orienti potencials migrants abans del desitjat moviment migratori cap a micropobles.

DESENVOLUPAMENT

SIG Hamlets

Durant el projecte HAMLETS (2017-2020) s'ha desenvolupat una aplicació SIG web que permet publicar i difondre informació sobre les característiques i la gamma de serveis disponibles a diferents micropobles. Aquest Sistema d’Informació Geogràfica (SIG, anomenat GISASH, per les seves sigles en anglès) consta de vàries dimensions amb diverses alimentacions de dades: una part estadística vinculada a IDESCAT de forma automàtica (incloent també seccions estàtiques vinculades a l’INE i a EUROSTAT) , així com una altra part sobre serveis disponibles, bibliografia, web-grafia, mapes, fotografies, etc. és editada des de la UAB. El GISASH està allotjat al LIGIT de la UAB gràcies al finançament del Programa RECERCAIXA (una iniciativa de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques i la Fundació ‘la Caixa’) i al Grup de Recerca sobre Economia Ecològica (ECONECOL, SGR-1126, AGAUR 2017-2021), grup vinculat a l’ICTA i al Departament de Geografia d’aquesta universitat. Vegeu:
http://atlantis.uab.cat/hamlet/public?request_locale=ca#

Comunicació via twitter

Des de juny de 2017, en el marc del projecte de recerca aplicada 'HAMLETS. Immigració i desenvolupament sostenible als micropobles' es van publicant amb ànim divulgatiu tweets amb algunes dades demo-geogràfiques i fotos il·lustratives que es van fent a municipis amb menys de 500 habitants. Aquestes imatges posteriorment es vincularan al Sistema d’Informació Geogràfica (GISASH) que s'està desenvolupant des de LIGIT. La periodicitat de publicació habitual és de varis tuits setmanals. El hashtag principal és #HAMLETS i el compte de twitter que podeu seguir per anar rebent informació del projecte és @RicardMoren.


CONTACTAR AMB HAMLETS

Si desitja contactar-nos, pot enviar un correu a una de les següents adreces: pr.hamlets@uab.cat o pr.hamlets@uab.es

ADREÇA

Despatx B9-1068, Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193, Bellaterra (Barcelona), Espanya.

Es permet la reutilització dels continguts del GISASH sense cap restricció més enllà de la citació de la font: Font: GISASH (2019), HAMLETS Research Project, Bellaterra (Barcelona): UAB / RecerCaixa (Obra Social ‘la Caixa’, ACUP)