HAMLETS

Immigració i desenvolupament sostenible a micropobles
PRESENTACIÓ DEL
PROJECTE
DESENVOLUPAMENT CONTACTE ENLLAÇOS

Granera (Moianès)


Juny 2017. Autor:Ricard Morén.

Presentació del projecte HAMLETS

El projecte de recerca aplicada “HAMLETS. Immigració i desenvolupament sostenible als micropobles”, ha rebut el suport de RecerCaixa2016, un Programa impulsat per l’Obra Social de “la Caixa” amb la col·laboració de l’Associació d’Universitats Públiques de Catalunya (ACUP). Es tracta d’un projecte desenvolupat des de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per un equip inter-disciplinar (DdG, LIGIT i ICTA) dirigit per Ricard Morén-Alegret, amb la col·laboració activa de l’Associació de Micropobles de Catalunya (AMC). La durada mínima del projecte de recerca és de 3 anys a partir del seu inici durant la primavera de 2017.

La sostenibilitat dels micropobles (entesos com municipis amb menys de 500 habitants) està amenaçada degut - entre altres factors - a la despoblació, mentre persones en migració o amb projectes cerquen on viure. Envelliment i despoblament fan aquests territoris, sovint rurals, més vulnerables a perills com incendis forestals o especulació descontrolada, amenaçant la seva existència.

En anglès, ‘hamlet’ significa petit poble i, alhora, Hamlet protagonitza una tragèdia existencial de William Shakespeare. Aquest projecte investigarà la geografia humana, la sostenibilitat i el debat sobre el ‘ser o no ser’ dels micropobles, que signifiquen més d’un terç de la superfície territorial de Catalunya però on menys d’un 2% de la població d’aquest país resideix. Aquesta molt baixa densitat poblacional és un repte de grans dimensions pel present i el futur del país

Així doncs, el projecte HAMLETS vol informar científicament als actors polítics i debatre amb ells. En aquest sentit, l’Associació de Micropobles de Catalunya, entitat de governs locals que agrupa centenars d’ajuntaments de municipis amb menys de 500 habitants, participa activament en el projecte.

La hipòtesi principal és que la immigració (internacional i interna) té potencial per contribuir social, econòmica, mediambiental i culturalment al desenvolupament sostenible de molts micropobles.

Durant el període 2017-2020, el principal àmbit territorial d’estudi i el gruix de treball estadístic, documental i de camp es realitzarà a la comunitat autònoma de Catalunya, però també es desenvoluparan petits treballs de camp comparatius al Departament dels Pirineus Orientals (França), així com a la República d’Irlanda (Eire) i a Irlanda del Nord (Regne Unit).

Resumidament, els principals objectius del projecte HAMLETS són:

  1. Conèixer millor l’arribada i assentament d’immigrants a micropobles a través de treball estadístic, treball documental i treball de camp en alguns municipis amb poca població que ja fa anys que acullen immigració
  2. Realitzar recerca-acció participativa amb immigrants que ja implementen iniciatives de desenvolupament sostenible a micropobles.
  3. Recollir dades i dissenyar, amb l’Associació de Micropobles de Catalunya, una pàgina web amb un innovador Sistema d’Informació Geogràfica d’accés obert (GISASH) que ajudi aquests municipis en l’arribada i acollida de nouvinguts, així com orienti potencials migrants abans del desitjat moviment migratori cap a micropobles.

DESENVOLUPAMENT

Sondeig previ

Des de finals de maig de 2017 i durant la primera fase del projecte, es desenvolupa un sondeig preliminar entres els ajuntaments dels 336 municipis amb menys de 500 habitants que hi ha a Catalunya segons el padró (MUNICAT,2016). D'aquesta manera, es coneix millor la situació demo-geogràfica de partida en els micropobles, així com algunes de les principals necessitats i desafiaments.

SIG Hamlets

Durant la fase inicial del projecte s'està desenvolupant una aplicació GIS web que permeti publicar i difondre informació sobre les característiques i la gamma de serveis disponibles als diferents micropobles.Aquest SIG (anomenat GISASH) consta de vàries dimensions amb diverses alimentacions de dades: una part vinculada a IDESCAT de forma automàtica (i una secció vinculada a EUROSTAT), una part que editarà l’equip de recerca i una tercera part que editarà l’Associació de Micropobles de Catalunya, entre altres.

Comunicació via twitter

Des de juny de 2017, en el marc del projecte de recerca aplicada 'HAMLETS. Immigració i desenvolupament sostenible als micropobles' es van publicant amb ànim divulgatiu tweets amb algunes dades demo-geogràfiques i fotos il·lustratives que es van fent a municipis amb menys de 500 habitants. Aquestes imatges posteriorment es vincularan al Sistema d’Informació Geogràfica (GISASH) que s'està desenvolupant des de LIGIT. La periodicitat de publicació habitual és de varis tuits setmanals. El hashtag principal és #HAMLETS i el compte de twitter que podeu seguir per anar rebent informació del projecte és @RicardMoren.

CONTACTAR AMB HAMLETS

Si desitja contactar-nos, pot enviar un correu a una de les següents adreces: pr.hamlets@uab.cat o pr.hamlets@uab.es

ADREÇA

Despatx B9-1068, Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193, Bellaterra (Barcelona), Espanya.

Es permet la reutilització dels continguts del GISASH sense cap restricció més enllà de la citació de la font: Font: GISASH (2019), HAMLETS Research Project, Bellaterra (Barcelona): UAB / RecerCaixa (Obra Social ‘la Caixa’, ACUP)